Microfix Garantievoorwaarden

 

Op al onze computer en notebook reparaties wordt een garantie van 12 maanden gegeven. De garantie betreft uitsluitend het gerepareerde gedeelte (de door ons geleverde arbeid en onderdelen). Het is dus geen algehele garantie op de apparatuur.

Voor laserprinter revisiebeurten geldt een garantietermijn van 6 maanden of maximaal 100.000 pagina’s, wat het eerste vervalt. Ook op printerreparaties geven wij 12 maanden* garantie op de geleverde arbeid en onderdelen.

*50.000 pagina’s of 3 maanden garantie op slijtage gevoelige onderdelen zoals fusing units, pick-up rollers en separation pads.

Voor alle van de door ons gerepareerde apparatuur is na een reparatie (en inspectie) een algehele garantie verlenging mogelijk voor een periode van 2 jaar en soms ook langer. Interesse? Kijk op garantie verlenging.

 

Algemene Voorwaarden

 

Voor consumenten hanteren wij de ICTWaarborg algemene voorwaarden voor consumenten. Voor bedrijven zijn de  ICTWaarborg algemene voorwaarden B2B van toepassing .

 

ICT Waarborg

 

Deelnemers van ICT Waarborg moeten zich houden aan de gedragsregels van de brancheorganisatie. Eén van de belangrijkste daarvan is het hanteren van consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Daarnaast biedt ICTWaarborg consumenten extra zekerheden.

 

7 Zekerheden

 

De naam ICT Waarborg staat niet voor niets. ICTWaarbrog biedt consumenten in aanvulling op de service van de aangesloten bedrijven de volgende zeven zekerheden:

1. Consumentvriendelijke algemene voorwaarden
Niemand wil algemene voorwaarden lezen. Bij de voorwaarden van ICTWaarborg is dat ook niet nodig, want daarin staat niets dat in het nadeel van de consument is.

2. Bemiddeling bij problemen
Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan kunt u bij ons terecht voor bemiddeling.

3. Onafhankelijke geschillencommissie
Biedt de bemiddeling in uw ogen geen goede oplossing, of wilt u dit niet, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie ICTWaarborg.

4. Nakomingsgarantie
Mocht een bedrijf weigeren een bindend advies van de geschillencommissie na te komen of dit niet meer kunnen omdat het inmiddels failliet is gegaan, dan staat ICTWaarborg tot een maximum van € 2500,- borg voor de nakoming van het bindend advies.

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen
Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat de oorspronkelijke garantieverplichtingen worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement
Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat de gedane toezeggingen worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

7. Overname van aansprakelijkheid
Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product mankementen vertoont. Gaat de winkel failliet, dan kan men bij ICTWaarborg terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

Mocht een bedrijf weigeren een bindend advies van de geschillencommissie na te komen of dit niet meer kunnen omdat het inmiddels failliet is gegaan, dan staat ICTWaarborg tot een maximum van € 2500,- borg voor de nakoming van het bindend advies.