Privacy Statement in English? Click here!

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Microfix B.V. te Leiden, kamer van koophandel nummer: 68596456.

Versie: 202007-1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website, het registeren van een reparatie of bij het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Microfix in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Microfix gebruikt uw persoonsgegevens voor:
de registratie van door u ter reparatie aangeboden apparatuur;

 • het registreren van een onderhoudsovereenkomst in ons service management systeem;
 • het verlenen van toegang tot onze website (FixPortal);
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • voor deelname aan klanttevredenheidsonderzoek en/of enquêtes
 • product gerelateerde updates en/of kwaliteitsprogramma’s (terugroepacties)
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Microfix, haar relaties en haar medewerkers;
 • het verzenden van nieuwsbrieven.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Btw-nummer;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • Serienummer of IMEI-nummer;
 • IP-adres;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • technische browserinformatie.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk of waartoe Microfix wettelijk verplicht is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Bij reparatie of omruiling van defecte producten die door derden zal worden uitgevoerd (fabrieksgarantie, omruilprogramma’s van fabrikanten, etc.) verstrekken wij uitsluitend product specifieke gegevens zoals het serienummer van het betreffende defecte product aan derde partijen.

Sommige fabrikanten (o.a. Apple) vereisen naast het serienummer ook het emailadres en de NAW-gegevens van de eindgebruiker. Deze gegevens moeten noodzakelijkerwijs worden overlegt om überhaupt een reparatie te kunnen registreren bij de fabrikant om in aanmerking te komen voor een omruilprogramma of het verkrijgen van onderdelen die vervangen moeten worden bij reparatie. Deze gegevens worden meestal gebruikt voor de klanttevredenheidsonderzoeken van de fabrikant over de door Microfix uitgevoerde werkzaamheden.

Voor het claimen van fabrieksgarantie op basis van het Europees consumentenrecht (garantieverlenging) vereisen fabrikanten vaak ook dat een kopie van de aankoopnota van het product wordt overlegd.
Wij verstrekken voor het ophalen en/of toezenden zenden van producten via transport- of koeriersdiensten uitsluitend de noodzakelijke NAW gegevens.

Met partijen die naast de product specifieke gegevens ook persoonsgegevens verwerken zijn in het kader van de AVG/GDPR wetgeving overeenkomsten afgesloten ten einde uw privacy te waarborgen.

 

Gegevensbeveiliging

Microfix maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

 

Technische of functionele cookies

Op onze website fixportal.nl worden technische cookies gebruikt om de ingevoerde gegevens voor het registreren van een reparatie in het “winkelmandje” te bewaren. Deze cookies zijn kleine informatiebestandjes met een versleutelde willekeurige string van karakters zonder herleidbare persoonsgegevens. De cookies worden aan het einde van iedere sessie of bij het uitloggen automatisch verwijdert.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op onze website microfix.nl cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics cookies.

 

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@test.microfix.dev., of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 71 568 25 55 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Microfix B.V.
Willem Barentszstraat 23
2315 TZ Leiden
Kvk nummer: 68596456

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.